Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Οι Επιπτώσεις στο Ελληνικό Τραπεζικό Σύστημα από την Υπαγωγή της Ελλάδας στον Μηχανισμό Στήριξης ΕΕ / ΔΝΤ

Οι επιπτώσεις της προσφυγής στο μηχανισμό στήριξης εν συγκρίσει με ένα σενάριο κήρυξης στάσης πληρωμών. Οι γραμμές άμυνας του ελληνικού χρηματοπιστωτικού συστήματος. Οι παρεμβάσεις του ΔΝΤ στην Ευρώπη: ουδέποτε εισηγείται μέτρα βλαπτικά για τους καταθέτες. Αντιθέτως, πάντα θέτει ως υψηλή προτεραιότητα την σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος.