Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Οι προσδιοριστικοί παράγοντες των επενδύσεων: η περίπτωση της Ελλάδας

Οι επιπτώσεις της Μεγάλης Ύφεσης στις επενδύσεις ήταν συντριπτικές. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη μελλοντική ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας είναι η αποτελεσματικότερη κατανομή των παραγωγικών πόρων και η αύξηση των παραγωγικών δυνατοτήτων μέσω της αύξησης του πραγματικού κεφαλαίου. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις μας για να επιτευχθεί αύξηση των επενδύσεων η Ελλάδα πρέπει να επιτύχει ισχυρούς ρυθμούς ανάπτυξης, αύξηση των πιστώσεων, μείωση της φορολογίας και χαμηλό κόστος δανεισμού. Το βασικό μας σενάριο παραπέμπει σε μια αύξηση του μεριδίου των επενδύσεων προς το ΑΕΠ από 12,1% του ΑΕΠ το 2013 στο 19,0% το 2020, με το επίπεδο των επενδύσεων να αυξάνεται από €22,1 δις το 2013 σε €42,0 δις (+90%).