Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Η Χρηματοοικονομική Κρίση και η Νέα Ευρώπη

• Οι πραγματικές οικονομίες της Νέας Ευρώπης συνεχίζουν να βιώνουν σημαντικές πιέσεις από την συνεχιζόμενη παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση.
• Ωστόσο, η βελτίωση του παγκόσμιου επενδυτικού κλίματος και η παροχή των προγραμμάτων αρωγής από τους διεθνείς οργανισμούς συνέβαλλαν στην σταθεροποίηση τοπικών νομισμάτων και αγορών.
• Παρά τις ομοιότητες που υπάρχουν μεταξύ των οικονομιών της Νέας Ευρώπης το 2008 και αυτών της ΝΑ Ασίας το 1997, υπάρχουν μερικές ουσιαστικές διαφορές, που απορρέουν από την συμμετοχή των πρώτων ή την σύνδεση τους με την Ευρωπαϊκή Ένωση.