Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Κύπρος: Πως θα ξεπεραστεί η κρίση

Στο άρθρο περιγράφονται οι κίνδυνοι που αντιμετωπίζει σήμερα η κυπριακή οικονομία και προτείνεται ένα πλαίσιο πολιτικής που μπορεί να οδηγήσει στην ανόρθωσή της. Οι σημερινοί κίνδυνοι έχουν άμεση σχέση με την κρίση αλλά συνδέονται επίσης με την πορεία της οικονομίας τα τελευταία 15 χρόνια και, κατά συνέπεια, το άρθρο ξεκινά με μια ανάλυση των ανισορροπιών