Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Η επίδραση των διακυμάνσεων της αμερικανικής οικονομίας στην Ευρωζώνη

Στην παρούσα μελέτη αναλύουμε τα κανάλια διασύνδεσης μέσα από τα οποία μια μεταβολή στο ρυθμό ανάπτυξης της αμερικανικής οικονομίας μπορεί να επιδράσει στην οικονομία της Ευρωζώνης, ήτοι το εμπόριο, τις ροές κεφαλαίων, τις χρηματαγορές και την εμπιστοσύνη των επιχειρήσεων και των νοικοκυριών. Επιπλέον, περιγράφουμε τα βασικά χαρακτηριστικά και τη σχέση μεταξύ των οικονομικών κύκλων σε ΗΠΑ και Ευρωζώνη και καταλήγουμε με μια εκτίμηση της επίδρασης μιας σημαντικής επιβράδυνσης/επιτάχυνσης της αμερικανικής οικονομίας στην Ευρωζώνη.