Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Επανεκτιμώντας τους δημοσιονομικούς πολλαπλασιαστές της Ελλάδας

Η παρούσα έκθεση αποτελεί σημαντική επέκταση προγενέστερης εμπειρικής μας μελέτης με τίτλο «Δημοσιονομικοί πολλαπλασιαστές σε περιόδους βαθιάς ύφεσης και οφέλη από μια 2-ετή επιμήκυνση του νέου προγράμματος λιτότητας» η ποία δημοσιεύθηκε το Οκτώβριο του 2012 (δες. Monokroussos & Thomakos (2012) - Greece Macro Monitor “Fiscal Multipliers in deep economic recessions and the case for a 2-year extension in Greece’s austerity programme”).