Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Growth Outlook of the Greek Economy, Sustainability of Public Debt and the Impact of a 2-Year Extension in the Fiscal Adjustment Programme (August 2012)

Στη μελέτη επιχειρείται μια εκτίμηση των προοπτικών ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, της μελλοντικής πορείας του ακαθάριστου δημόσιου χρέους της χώρας ως ποσοστού του ΑΕΠ και του πιθανού αντίκτυπου μιας διετούς επέκτασης του προγράμματος δημοσιονομικής προσαρμογής. Η ανάλυση τελεί υπό τον περιορισμό της μεγάλης αβεβαιότητας που υπάρχει στις μακροοικονομικές προοπτικές της εγχώριας οικονομίας, αλλά και της έκβασης των σημερινών και μελλοντικών διαπραγματεύσεων της κυβέρνησης με τους επίσημους πιστωτές ΕΕ/ΕΚΤ/ΔΝΤ.