Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Η ελληνική αγορά ακινήτων στα χρόνια της κρίσης

Από το 2008, με την έλευση της ύφεσης στην Ελλάδα, οι τιμές ακινήτων υποχωρούν, τα ενοίκια μειώνονται δραστικά ενώ οι επενδύσεις και η απασχόληση στον κατασκευαστικό κλάδο βρίσκονται σήμερα σε ιστορικώς χαμηλά επίπεδα. Στο άρθρο αρχικά περιγράφεται η εμπειρία του κατασκευαστικού κλάδου στην Ευρώπη και την Ελλάδα και αναλύονται οι οικονομικοί παράγοντες που οδήγησαν την προηγούμενη άνοδο στην αγορά ακινήτων έως το 2008. Στη συνέχεια, αναλύονται οι αιτίες της πτώσης των τελευταίων ετών και παρουσιάζονται οι παράγοντες που θα επηρεάσουν την πορεία της συγκεκριμένης αγοράς στο μέλλον. Αν και το κλίμα στην αγορά ακινήτων σήμερα εξακολουθεί να είναι έντονα αρνητικό, ιδιαίτερα μετά τη δραματική αύξηση της φορολογίας στην ακίνητη περιουσία, η έρευνα δείχνει ότι η αγορά ακινήτων θα είναι η πρώτη που αναμένεται να ανακάμψει εφόσον η Ελλάδα ξεφύγει από το σημερινό υφεσιακό φαύλο κύκλο…