Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

O Alan Greenspan δικαιώνεται

• O Greenspan συχνά κατηγορήθηκε ότι μείωσε υπερβολικά τα επιτόκια το 2001 παρά το γεγονός ότι η οικονομική ύφεση φαινόταν σχετικά ανώδυνη, συμβάλλοντας στην υπερβολική αύξηση της παγκόσμιας ρευστότητας και στην δημιουργία μιας φούσκας στις διεθνείς αγορές και ιδιαίτερα στην αγορά ακινήτων των ΗΠΑ.
• Η αγορά επίσης εξεπλάγη όταν η Fed ανέβασε τα επιτόκια επιθετικά την περίοδο 2004-2006, με κίνδυνο να ρίξει την οικονομία σε μια νέα ύφεση.
• Σύμφωνα με τις πρόσφατες αναθεωρήσεις του ΑΕΠ των ΗΠΑ, η ύφεση του 2001 ήταν πολύ πιο βαθιά και η ανάκαμψη του 2003-2006 πολύ πιο ισχυρή από ότι πιστεύαμε μέχρι πρόσφατα. Ο Alan Greenspan φαίνεται να εκτίμησε σωστά την κατάσταση της αμερικάνικης οικονομίας σε αντίθεση με την πλειοψηφία των οικονομικών αναλυτών.