Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Εκπαίδευση Εργαζομένων και Επιδόσεις του Ξενοδοχειακού κλάδου στην Ελλάδα

• Με βάση την πανελλαδική επισκόπηση της Eurobank EFG σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις το 2006, το 40% των εργαζομένων στον κλάδο διαθέτει τίτλο σπουδών ΑΕΙ/ΤΕΙ/ΙΕΚ-Επαγγελματικής Σχολής.
• Στις μονάδες τεσσάρων και πέντε αστέρων απασχολούνται οι μισοί εργαζόμενοι στον κλάδο και οι περισσότεροι είναι πτυχιούχοι ανωτέρων-ανωτάτων σχολών.
• Παράλληλα, οι νεαρότερες επιχειρήσεις του κλάδου (με έτος ίδρυσης μετά το 2000) απορροφούν περισσότερους πτυχιούχους ανώτερης-ανώτατης εκπαίδευσης από ότι οι παλαιότερες επιχειρήσεις.
• Οι επιχειρήσεις που απασχολούν περισσότερους πτυχιούχους παρουσιάζουν αυξημένους τζίρους και μικρότερα λειτουργικά έξοδα σε σχέση με τις υπόλοιπες.