Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Ο Πληθωρισμός για Διαφορετικές Εισοδηματικές Τάξεις και η Εισαγωγή του Ευρώ

• Με βάση την Έρευνα Οικογενειακών Προϋπολογισμών 2004/2005 για το εισόδημα των νοικοκυριών και τις καταναλωτικές τους συνήθειες, κατασκευάζονται δείκτες πληθωρισμού για τα «φτωχά» νοικοκυριά (21,7% του πληθυσμού) και τα «πλούσια» νοικοκυριά (29,5% του πληθυσμού).
• Την περίοδο 1990-2007, δεν υπάρχει σημαντική διαφοροποίηση του μέσου όρου του επιπέδου του πληθωρισμού ανάμεσα στα «φτωχά» και στα «πλούσια» νοικοκυριά…
• …αφού υπάρχουν περίοδοι που τα «φτωχά» νοικοκυριά επιβαρύνονται περισσότερο και περίοδοι που επιβαρύνονται λιγότερο από τα «πλούσια» νοικοκυριά.
• Μετά την εισαγωγή του ευρώ, η μέση ανατίμηση αγαθών και υπηρεσιών είναι ίδια για τους «φτωχούς» και για τους «πλούσιους».