Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Οι Αντιλήψεις για τον Πληθωρισμό και η Επίδραση του Ευρώ

• Τα ελληνικά νοικοκυριά εμφανίζονται ιδιαίτερα απαισιόδοξα για την πορεία του πληθωρισμού, κυρίως την περίοδο μετά την εισαγωγή του ευρώ σε φυσική μορφή το 2002.
• Από το 2002, μια παρόμοια επιδείνωση των αντιλήψεων των νοικοκυριών για τον πληθωρισμό παρατηρείται και στην Ευρωζώνη. Αντίθετα, δεν διαπιστώνεται επιδείνωση στις 3 χώρες της ΕΕ-15 εκτός Ευρωζώνης.
• Την περίοδο που προηγείται της υιοθέτησης του ευρώ, οι διακυμάνσεις στις αντιλήψεις των νοικοκυριών συμβαδίζουν με τις διακυμάνσεις του επίσημου πληθωρισμού τόσο στην Ελλάδα όσο και την Ευρωζώνη.
• Μετά την 01/01/2002, όμως, όταν το ευρώ εισάγεται σε φυσική μορφή, η θετική συσχέτιση μεταξύ αντιλήψεων και πληθωρισμού καταστρέφεται, με τα δύο μεγέθη να ακολουθούν αυτόνομη πορεία.