Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Κυπριακή Οικονομία – ειδικό τεύχος

Το παρόν ειδικό τεύχος του περιοδικού μας «ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΑΓΟΡΕΣ», παρουσιάζονται οι περιλήψεις τεσσάρων εκτενέστερων άρθρων στην Αγγλική, τα οποία αναλύουν διαφορετικές πλευρές της κυπριακής οικονομίας. Η Κύπρος είναι μια χώρα με βιοτικό επίπεδο στο 93% του μέσου όρου της ΕΕ-27, στην οποία κυριαρχούν ο εξωτερικός τομέας και η επιχειρηματική πρωτοβουλία. Μετά την επιτυχή είσοδό της στην Ευρωπαϊκή Ένωση το Μάϊο του 2004, η Κύπρος θα γίνει μέλος και της Ευρωζώνης τον Ιανουάριο του 2008, γεγονός που θα καταστήσει ακόμα πιο στέρεα την ένωσή της με την Ευρώπη. Η είσοδός της στην Ευρωζώνη αναμένεται να σταθεροποιήσει το μακροοικονομικό περιβάλλον και να ανοίξει μια σειρά από νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες που αναμένεται να βελτιώσουν ακόμα περισσότερο το βιοτικό επίπεδο. Συγχρόνως, η Κύπρος αντιμετωπίζει σημαντικές προκλήσεις, όπως το αυξανόμενο έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγών ή, πιο μακροπρόθεσμα, την πίεση στα δημοσιονομικά μεγέθη από τη γήρανση του πληθυσμού.