Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Το περιθώριο επιτοκίων χορηγήσεων –καταθέσεων στην Ελλάδα και την Ευρωζώνη

Στο παρόν τεύχος του περιοδικού μας «Οικονομία και Αγορές» φιλοξενούνται δύο άρθρα οικονομολόγων της Διεύθυνσης Οικονομικών Μελετών και Προβλέψεων της Eurobank EFG, τα οποία αναλύουν σε βάθος το ζήτημα των επιτοκίων χορηγήσεων ως προς τα επιτόκια καταθέσεων. Τα δύο άρθρα είναι συμπληρωματικά και στοιχειοθετούν, με διαφορετική μέθοδο μέτρησης το καθένα, ότι τα περιθώρια χορηγήσεων-καταθέσεων έπεσαν δραματικά τα τελευταία χρόνια.