Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

O Προϋπολογισμός του Κράτους και οι αποκλίσεις στην εκτέλεσή του

• Στο διάστημα 1982-2005 και με εξαίρεση το έτος 1999, κάθε χρόνο το έλλειμμα της Κεντρικής Κυβέρνησης αποδεικνύεται μεγαλύτερο από το προϋπολογισθέν, με μέσο όρο απόκλισης 6,3% του συνολικού μεγέθους του προϋπολογισμού εσόδων και δαπανών.
• Η απόκλιση στο έλλειμμα της Κεντρικής Κυβέρνησης τη δεύτερη περίοδο 1994-2005 μειώθηκε στο μισό της πρώτης περιόδου 1982-1993, στο 3,9% από 8,2% του συνολικού προϋπολογισμού.
• Στον Τακτικό Προϋπολογισμό, τα έσοδα υπερεκτιμούνται και οι δαπάνες υποεκτιμούνται, με αποτέλεσμα οι αποκλίσεις των δύο επιμέρους μεγεθών να δρουν αθροιστικά στη συνολική απόκλιση του ελλείμματος.
• Το σφάλμα στην πρόβλεψη του ΑΕΠ δεν είναι σε θέση να εξηγήσει το αντίστοιχο σφάλμα στην πρόβλεψη των στοιχείων του προϋπολογισμού, παρά τη σημαντική υποεκτίμηση του ονομαστικού ΑΕΠ, ιδιαίτερα μετά το 1995.