Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Νέες Εισαγωγές Επιχειρήσεων στο Χρηματιστήριο Αθηνών

• Οι νεοεισηγμένες επιχειρήσεις, τόσο δημόσιες όσο και ιδιωτικές, είχαν καλύτερη πορεία από το Γενικό Δείκτη του ΧΑ την περίοδο 1996-2003, υποδηλώνοντας τη θετική επίδραση της εισαγωγής στο ΧΑ στη μελλοντική κερδοφορία των επιχειρήσεων και στην οικονομία.
• Οι εισαγωγές δημόσιων εταιρειών στο Χρηματιστήριο Αθηνών εξασφαλίζουν κέρδη ακόμη και σε περιόδους πτωτικής αγοράς.
• Τα τελευταία 2 χρόνια εισήχθησαν πολύ μικρές ιδιωτικές επιχειρήσεις, οι οποίες δεν έδειξαν συμπεριφορά καλύτερη από το δείκτη των μικρών εταιρειών.
• H σημερινή αναθέρμανση του χρηματιστηρίου