Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Οι επιπτώσεις της πρόσφατης διόρθωσης του χρηματιστηρίου στην οικονομική δραστηριότητα

• Οι επιπτώσεις της πρόσφατης διόρθωσης του χρηματιστηρίου στην οικονομική δραστηριότητα στην Ελλάδα αναμένεται να είναι περιορισμένες λόγω του μικρού ποσοστού της συνολικής περιουσίας που τα νοικοκυριά έχουν σε μετοχές.
• Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις μας, μία πτώση κατά 10% της αξίας των μετοχών των νοικοκυριών προκαλεί μείωση της ιδιωτικής κατανάλωσης κατά 0,16% και της συνολικής οικονομικής δραστηριότητας κατά 0,11%.
• Αντίστοιχης κλίμακας πτώση της αξίας των κατοικιών των νοικοκυριών θα συνεπάγονταν σημαντική υποχώρηση της οικονομικής δραστηριότητας λόγω του υψηλού μεριδίου που έχει στην συνολική περιουσία η ακίνητη ιδιοκτησία.