Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Το νέο Ευρωπαϊκό πλαίσιο δημοσιονομικής πειθαρχίας και τα προβλήματα εφαρμογής του

Στην παρούσα ανάλυση μελετάμε την αξιοπιστία των δεδομένων για το δομικό έλλειμμα ως εργαλείο λήψης αποφάσεων και επιβολής κυρώσεων στα πλαίσια του νέου δημοσιονομικού συμφώνου που υπέγραψαν οι Ευρωπαίοι ηγέτες τον Μάρτιο. Βρίσκουμε ότι το δημοσιονομικό σύμφωνο πάσχει από ένα έλλειμμα αξιοπιστίας του βασικού κανόνα του, καθώς ο κανόνας βασίζεται σε δεδομένα για το δομικό ισοζύγιο των χωρών, τα οποία υπόκεινται σε σημαντικές αναθεωρήσεις αρκετά χρόνια μετά την αρχική δημοσιοποίησή τους. Η πιθανότητα μια χώρα να κατηγορηθεί αδίκως είτε για έλλειμμα μεγαλύτερο του επιτρεπόμενου είτε ότι δεν πετυχαίνει τους στόχους της μείωσης του ελλείμματος της είναι σημαντική. Αυτό το πρόβλημα μπορεί να λειτουργήσει ως βόμβα στα θεμέλια του δημοσιονομικού συμφώνου.