Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Ανταγωνιστικότητα, Εξωτερικό Έλλειμμα και Εξωτερικό Χρέος της Ελληνικής Οικονομίας»

Η ανάλυση δείχνει ότι η απώλεια ανταγωνιστικότητας της Ελληνικής οικονομίας από το 2000 έως το 2009 οφείλεται εν μέρει μόνο σε μια αύξηση του μισθολογικού κόστους και των σχετικών τιμών των εξαγωγών της χώρας. Σε μεγαλύτερο βαθμό ευθύνεται η αύξηση των μισθών και των τιμών στους κλάδους των μη εξαγώγιμων αγαθών και υπηρεσιών (δημόσιο, υπηρεσίες εγχώριας κατανάλωσης, κατασκευές κλπ) η οποία μείωσε τους παραγωγικούς πόρους οι οποίοι ήταν διαθέσιμοι για τους εξαγωγικούς κλάδους. Η ανάλυση εκτιμά την πραγματική υποτίμηση η οποία είναι αναγκαία για να αποκατασταθεί η ανταγωνιστικότητα ως προς τις τιμές και να σταθεροποιηθεί το εξωτερικό χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ. Σε πιο μακροπρόθεσμο ορίζοντα, η εξωτερική ισορροπία μπορεί να επιτευχθεί μόνο με βελτίωση της ανταγωνιστικότητας ποιότητας της ελληνικής οικονομίας.