Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Αποτίμηση της δημοσιονομικής πολιτικής με την χρήση δεικτών διατηρησιμότητας: Η Περίπτωση της Ελλάδας

• In this study we assess the sustainability of Greece’s fiscal position with the assistance of a number of quantitative indicators, estimated over various time horizons and target levels for the public debt-to-GDP ratio.
• The calculated values for our primary gap and tax gap indicators for Greece suggest that the country will need to generate positive and significant primary surpluses over a number of years, or even decades, in order to facilitate a sustained de-escalation of its debt burden.
• Such an adjustment would not only need a huge effort to reduce state expenditure and boost budgetary revenue on a lasting basis; it would also require a credible government commitment to aggressive and sustained fiscal consolidation, aiming to eventually restore state access to international credit markets and reduce borrowing costs.