Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Η Απαισιοδοξία των Ελληνικών Νοικοκυριών

• Το ποσοστό των απαισιόδοξων νοικοκυριών στην Ελλάδα σταθερά μεγαλύτερο από αυτό της Ευρωζώνης για πάνω από μια 20ετία.
• Τόσο τα φτωχότερα όσο και τα πλουσιότερα ελληνικά νοικοκυριά είναι το ίδιο πιο απαισιόδοξα, σε περιόδους ισχυρών οικονομικών κρίσεων. Στην Ευρωζώνη αυτό δεν ισχύει εφόσον τα πλουσιότερα νοικοκυριά είναι σταθερά λιγότερο απαισιόδοξα σε σχέση με τα φτωχότερα.