Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Η Διεύρυνση του Περιθωρίου Απόδοσης του 10ετούς Ελληνικού Κυβερνητικού Ομολόγου εν μέσω της Διεθνούς Χρηματοπιστωτικής Κρίσης

• H διεύρυνση του περιθωρίου απόδοσης μεταξύ 10ετούς ελληνικού κυβερνητικού και αντίστοιχου γερμανικού ομολόγου τo Mάρτιο του 2009, ενέτεινε την ανησυχία για την ελληνική οικονομία, καθώς το αυξημένο περιθώριο απόδοσης μπορεί να δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα στην χρηματοδότηση του δημοσίου χρέους.
• Μια σειρά από οικονομικά μεγέθη που επηρεάζουν τη δυναμική και την ψυχολογία που επικρατεί στις παγκόσμιες χρηματιστηριακές αγορές και τις αγορές χρήματος, φαίνεται ότι επηρεάζουν το περιθώριο απόδοσης.