Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Πρόσφατες Εξελίξεις και Προοπτικές στις Αγορές Κυβερνητικών Ομολόγων

• Οι προβλέψεις για την μελλοντική εξέλιξη της χρονικής διάρθρωσης των επιτοκίων σε ΗΠΑ και Ευρωζώνη είναι συμβατές με την άποψη ότι τα τρέχοντα επίπεδα ομολογιακών αποδόσεων σε
• ΗΠΑ και Γερμανία ενδεχομένως υπο-τιμολογούν τους μεσοπρόθεσμους κίνδυνους πληθωρισμού