Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Οικονομικές κρίσεις και Τουριστική Κίνηση στην Ελλάδα

• Οι υφέσεις-οικονομικές επιβραδύνσεις στις χώρες του ΟΟΣΑ συμπίπτουν ή ακολουθούνται χρονικά από αισθητά μειωμένες εισροές ξένων τουριστών στην Ελλάδα.
• Έτσι, η δραματική μείωση του παγκόσμιου ρυθμού ανάπτυξης το 2008 και η βύθιση πολλών οικονομιών σε ύφεση, προοιωνίζεται μια μεγάλη πτώση των τουριστικών αφίξεων στην