Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Η Ελληνική Νομισματική Πολιτική και τα Διδάγματα για τις Χώρες της Νέας Ευρώπης

• Η άσκηση της νομισματικής πολιτικής στην Ελλάδα μεταπολεμικά με ορόσημο την ένταξη στην Οικονομική και Νομισματική Ένωση (ΟΝΕ) την 1-1-2001.
• Διδάγματα πολιτικής για τις χώρες της Νέας Ευρώπης (ΝΕ) οι οποίες επιδιώκουν τώρα την ένταξή τους στο κοινό νόμισμα
• Προκλήσεις μετά την είσοδο στην Ευρωζώνη: Τα οφέλη της νομισματικής σταθερότητας και το κόστος της απώλειας της ευελιξίας και των εργαλείων πολιτικής τα οποία είναι χρήσιμα για την αντιστάθμιση μακροοικονομικών διαταραχών