Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Η Επιδείνωση του Ελληνικύ Ισοζυγίου Τρεχουσών Συναλλαγών: Αίτια, Επιπτώσεις και Σενάρια Προσαρμογής

• Το έλλειμμα του Ισοζυγίου Τρεχουσών Συναλλαγών έχει προσλάβει πλέον εκρηκτικές διαστάσεις, ξεπερνώντας το 14% ως ποσοστό του ΑΕΠ το 2007. Αυτό το επίπεδο δεν είναι διατηρήσιμο.
• Το έλλειμμα δεν είναι συγκυριακό, προκαλείται από συνδυασμό δομικών προσδιοριστικών παραμέτρων και ανισορροπιών: διαδικασία οικονομικής σύγκλισης, υπεραισιοδοξία για τα μελλοντικά εισοδήματα, δανεισμός των νοικοκυριών, ακαμψίες στις αγορές.