Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Μελλοντικές Τάσεις στο Διεθνές Εμπόριο και τις Μεταφορές

Το παρόν ειδικό τεύχος της μηνιαίας έκδοσης ερευνητικών δοκιμίων «Eurobank Research: Οικονομία & Αγορές», είναι αφιερωμένο στην ημερίδα της Eurobank EFG που έγινε στις 3 Απριλίου με θέμα «Future trends in International Trade and Transportation» (Μελλοντικές Τάσεις στο Διεθνές Εμπόριο και τις Μεταφορές). Η ημερίδα αποτελεί συνέχεια των συνεδρίων των τελευταίων ετών, που οργανώνει με επιτυχία η Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών & Προβλέψεων, με προσκεκλημένους διακεκριμένους ομιλητές από το εξωτερικό και την Ελλάδα. Τα συνέδρια αυτά στοχεύουν στη συστηματική και ολοκληρωμένη ενημέρωση του κοινού για κρίσιμα θέματα, που αφορούν στην οικονομία, τις αγορές, την κοινωνία και την οικονομική πολιτική. Στο παρελθόν, αντίστοιχες ημερίδες επικεντρώθηκαν σε θέματα, όπως η αγορά ακινήτων, ο τουρισμός, οι διεθνείς οικονομικές εξελίξεις, η σύγκριση Ελλάδας-Ιρλανδίας, κ.ά.