Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Αποκλίσεις Πληθωρισμών Στην Ευρωζώνη: Χαρακτηριστικά και Αιτίες

o Κατά την δεκαετία του ’90 ο πληθωρισμός στην Ελλάδα μειώθηκε σημαντικά. Ωστόσο, εξακολουθεί να παραμένει σταθερά υψηλότερος από το μέσο όρο της Ευρωζώνης.
o Στην Ευρωζώνη υφίστανται υψηλές αποκλίσεις στους ρυθμούς πληθωρισμού μεταξύ των χωρών-μελών. Αν και θεωρούνται φυσιολογικές σε μια νομισματική ένωση, σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορούν να έχουν αρνητικές συνέπειες όπως μείωση ανταγωνιστικότητας, αύξηση πραγματικών επιτοκίων κ.ά.