Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Διεθνής Αβεβαιότητα, Ομόλογα και Μετοχές

• Η αντίθετη πορεία των χρηματιστηρίων και της αγοράς κυβερνητικών ομολόγων κατά το τελευταίο εξάμηνο είναι ένα χαρακτηριστικό το οποίο παρατηρούμε συστηματικά σε περιόδους αυξημένης οικονομικής αβεβαιότητας και ιδιαίτερα σε περιόδους ύφεσης της οικονομίας.
• Η σχετική τιμή μεταξύ μετοχών και ομολόγων παρουσιάζει μια αξιοπρόσεκτη επαναληπτικότητα κατά τα τελευταία 30 χρόνια. Συγκεκριμένα, σε περιόδους οικονομικής ανάπτυξης οι τιμές των μετοχών αυξάνονται με ταχύτερους ρυθμούς από τις τιμές των ομολόγων, με αποτέλεσμα η σχετική τιμή τους να αυξάνει σημαντικά. Αντίθετα, σε περιόδους οικονομικής επιβράδυνσης ή ύφεσης η σχετική τιμή μειώνεται απότομα και προσεγγίζει ένα μακροχρόνιο επίπεδο ισορροπίας.