Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Επισκόπηση

Οι αυξημένες εκτιμήσεις ανάπτυξης του ΑΕΠ επιδεικνύουν ότι οι οικονομίες της νοτιοανατολικής Ευρώπης βρίσκονται σε γερές βάσεις.

  • Ώθηση της ανάπτυξης με χαλαρές νομισματικές πολιτικές σε συνδυασμό με χαμηλές ενεργειακές τιμές.
  • Φόβοι για τις προοπτικές ανάπτυξης το ερχόμενο έτος λόγω της βαθύτερης κάμψης της ΕΕ.

Αναλυτικά στοιχεία

Όλα τα στοιχεία αναλυτικά στην Οικονομική Ανάλυση Regional Economics & Strategy: