Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Επισκόπηση

Το Brexit αναμένεται να έχει σημαντικές μακροπρόθεσμες οικονομικές επιπτώσεις για τη νοτιοανατολική Ευρώπη. Ωστόσο, οι επενδυτές ανέκαμψαν μετά τις αρχικές αρνητικές επιδράσεις:

  • Τα χρηματιστήρια των αναδυόμενων αγορών επανήλθαν τον Ιούλιο.
  • Τα κυβερνητικά ομόλογα συνέχισαν την ανοδική πορεία τους.
  • Σημειώθηκαν μικρές διακυμάνσεις στα νομίσματα.

Αναλυτικά στοιχεία

Όλα τα στοιχεία αναλυτικά στην Οικονομική Ανάλυση Regional Economics & Strategy: