Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Στοιχεία ΑΕΠ πρώτου τριμήνου 2016: ένα πολύ καλό ξεκίνημα για τις οικονομίες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης

Σύμφωνα με τους οικονομολόγους της ΕUROBANK, οι ανακοινώσεις των στοιχείων για τους ρυθμούς πραγματικής ανάπτυξης του ΑΕΠ του πρώτου τριμήνου του 2016 επιβεβαίωσαν ένα δυναμικό ξεκίνημα για τις οικονομίες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης μέσα στο έτος. Οι συγκριτικά χαμηλότερες σε ετήσια βάση διεθνείς τιμές ενέργειας διατηρούν τις πληθωριστικές πιέσεις σε χαμηλά επίπεδα, ενισχύουν το διαθέσιμο εισόδημα, παρέχουν μεγαλύτερη ευελιξία σε νοικοκυριά, επιχειρήσεις και κρατικούς προϋπολογισμούς. Αυτός ο παράγων, σε συνδυασμό με τις ακολουθούμενες επεκτατικές νομισματικές πολιτικές και τα εμφανώς χαμηλότερα σε σχέση με πέρσι επίπεδα ανεργίας, συντελούν στη ενίσχυση της εγχώριας ζήτησης και στη διατήρηση ισχυρής αναπτυξιακής προοπτικής.