Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

«Κύπρος: Θετική αποτίμηση των πρώτων μηνών εφαρμογής του Προγράμματος Προσαρμογής, Επικαιροποιημένες Προβλέψεις για την Οικονομία»

Η ανάλυση αποτιμά την πρόοδο των πρώτων μηνών εφαρμογής του Προγράμματος Προσαρμογής της Κύπρου και το πως η κυπριακή οικονομία αντιδρά στο σοκ των δραματικών αποφάσεων του περασμένου Μαρτίου. Περιλαμβάνονται επίσης επικαιροποιημένες προβλέψεις για την εξέλιξη των μακροοικονομικών μεγεθών, συμπεριλαμβανομένου του ρυθμού μεταβολής του ΑΕΠ, κατά τα έτη 2013 και 2014. Η ανάλυση ακολουθεί επίσκεψη στην Κύπρο την οποία πραγματοποίησε κλιμάκιο στελεχών της Δ/σης Οικ. Μελετών στο τέλος Σεπτεμβρίου και στην οποίαν είχαμε την ευκαιρία να συναντήσουμε ανώτερα στελέχη του Υπ. Οικονομικών, της Κεντρικής Τράπεζας, του ΔΝΤ, εμποροβιομηχανικών ενώσεων και του τραπεζικού τομέα.