Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Ukraine: Resumption of the IMF lending is pending due to concerns over 2010 budget deficit