Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Η παρούσα μελέτη παρέχει λεπτομερή ανάλυση της εξέλιξης των δανειακών αναγκών του ελληνικού δημοσίου τη χρονική περίοδο Ιανουάριος 2017- Αύγουστος 2018 καθώς και τις επόμενες δεκαετίες βάσει σειράς εναλλακτικών σεναρίων για την πορεία των μακροοικονομικών μεγεθών της χώρας και τους στόχους της δημοσιονομικής πολιτικής. Επιπρόσθετα, παρέχει ένα πρακτικό πλαίσιο αξιολόγησης εναλλακτικών στρατηγικών για τη διασφάλιση συνθηκών βιωσιμότητας του ελληνικού δημόσιου χρέους. Κάποιες από τις βασικές επισημάνσεις και τα συμπεράσματα της μελέτης παρατίθενται ακολούθως.