Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

  • Το σύνολο των καταθέσεων και ρέπος (υπόλοιπα) των κατοίκων εσωτερικού στα νομισματικά και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα (ΝΧΙ) στην Ελλάδα διαμορφώθηκε στα €129,7 δις τον Απρίλιο 2017. 
  • Σε σύγκριση με τον Μάρτιο 2017 καταγράφηκε μείωση -€153,5 εκατ. και σε σχέση με τον Δεκέμβριο 2016 η σωρευτική πτώση ήταν -€2,4 δις.
  • Tο σύνολο της χρηματοδότησης των κατοίκων εσωτερικού διαμορφώθηκε στα €210,8 δις τον Απρίλιο 2017. Σε όρους μηνιαίας μεταβολής σημειώθηκε αύξηση €893,4 εκατ. και σε σύγκριση με τον Δεκέμβριο 2016 καταγράφηκε σωρευτική πτώση -€3,0 δις.