Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

  • Στο παρόν τεύχος του δελτίου 7ημέρες ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ επιχειρούμε να απαντήσουμε στο παρακάτω ερώτημα: ποια ήταν η συνεισφορά των επί μέρους κλάδων οικονομικής δραστηριότητας στην αύξηση της απασχόλησης τα τρία τελευταία χρόνια;
  • Αποδεικνύεται, ότι οι κλάδοι των υπηρεσιών παροχής καταλύματος και εστίασης, εμπορίου, διοικητικών και υποστηρικτικών δραστηριοτήτων, εκπαίδευσης, μεταφοράς και αποθήκευσης και δημόσιας διοίκησης και άμυνας & υποχρεωτικής κοινωνικής ασφάλισης είχαν την υψηλότερη συμμετοχή στην αύξηση της απασχόλησης κατά 173,7 χιλ άτομα ή 4,9% την περίοδο 2013 – 1ο τρίμηνο 2017.