Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

  • Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των τριμηνιαίων εθνικών λογαριασμών της ΕΛΣΤΑΤ, η ετήσια μεταβολή του πραγματικού ΑΕΠ διαμορφώθηκε στο 0,3% το 4ο τρίμηνο 2016 από 2,2% το προηγούμενο τρίμηνο.
  • Το αντίστοιχο μέγεθος σε όρους τριμηνιαίας μεταβολής ήταν -0,4% από 0,9% το 3ο τρίμηνο 2016.
  • Βάσει των προαναφερθέντων στοιχείων, ο ρυθμός μεγέθυνσης της ελληνικής οικονομίας για το σύνολο του έτους 2016 εκτιμάται στο 0,3% (ή 0,4% σε τρέχουσες τιμές).