Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

  • Το αποτέλεσμα του ιταλικού δημοψηφίσματος – περί συνταγματικής αναθεώρησης - της 4ης Δεκεμβρίου 2016, παράλληλα με το ήδη ασθενές εγχώριο τραπεζικό σύστημα (πολύ υψηλό απόθεμα μη εξυπηρετούμενων δανείων), δημιουργούν συνθήκες αβεβαιότητας στη γείτονα χώρα. 
  • Το σύνολο των ελληνικών εξαγωγών εμπορευμάτων προς την Ιταλία ανήλθε στα €2,9 δις (σε τρέχουσες τιμές) το 2015.
  • Το προαναφερθέν μέγεθος κατέταξε την ιταλική οικονομία στην πρώτη θέση απορρόφησης των ελληνικών εξαγωγών εμπορευμάτων. Το σχετικό μερίδιο διαμορφώθηκε στο 11,3%.