Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Η Έκθεση παρέχει μία εκτίμηση του μεγέθους της παραοικονομίας στην Ελλάδα, λόγους για τους οποίους μπορεί να διαφέρει (προς τα πάνω) από τη βασική εκτίμηση, καθώς και προτάσεις πολιτικής, τόσο για τον έλεγχο του φαινομένου, όσο και για την εκμετάλλευση του δημοσιονομικού χώρου που τυχόν θα δημιουργηθεί για τη μείωση του φορολογικού βάρους στη μισθωτή εργασία.