Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Επισκόπηση

Ετήσια μείωση -14,13% παρουσίασε η ονομαστική αξία των εξαγωγών αγαθών και υπηρεσιών το 12μηνο Σεπτεμβρίου 2015 – Αυγούστου 2016, σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδος.

  • Η μείωση των τιμών του πετρελαίου οδήγησε στην πτώση των εξαγωγών καυσίμων.
  • Η εισοδηματική και προσφυγική κρίση επηρέασαν αρνητικά την πορεία των ταξιδιωτικών υπηρεσιών.
  • Οι κεφαλαιακοί έλεγχοι είχαν αρνητικό αντίκτυπο στις εξαγωγές υπηρεσιών μεταφορών.

Αναλυτικά στοιχεία

Όλα τα στοιχεία αναλυτικά στην Οικονομική Ανάλυση 7 Ημέρες Οικονομία:

Να σας ειδοποιήσουμε όταν εκδοθεί η επόμενη Οικονομική Ανάλυση;