Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Επισκόπηση

Παρουσιάζονται οι προϋποθέσεις μιας ενδεχόμενης ένταξης της Ελλάδας στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης (QE) της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Το άρθρο επίσης:

  • Εξετάζει τη συμφωνία για τη μείωση του ελληνικού χρέους, που αποφασίστηκε στο Eurogroup της 24ης Μαΐου.
  • Αναθεωρεί τη βιωσιμότητα του ελληνικού χρέους.
  • Αξιολογεί τη θέση των βασικών συμμετόχων, όσον αφορά το υφιστάμενο πρόγραμμα και την ανάγκη περαιτέρω μείωσης του χρέους.

Αναλυτικά στοιχεία

Όλα τα στοιχεία αναλυτικά στην Οικονομική Ανάλυση Greece Macro Monitor – Focus Notes:

Να σας ειδοποιήσουμε όταν εκδοθεί η επόμενη Οικονομική Ανάλυση;