Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

  • Ο δείκτης οικονομικού κλίματος (στοιχεία ΙΟΒΕ) παρουσίασε βελτίωση τον Ιούνιο 2017. Διαμορφώθηκε στις 94,0 μονάδες δείκτη (ΜΔ) από 93,2 ΜΔ τον Μάιο 2017 και 90,2 τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους.
  • Tο ισοζύγιο αγαθών και υπηρεσιών αυξήθηκε σε ετήσια βάση κατά €292,9 εκατ. τον Απρίλιο 2017.
  • Oι καταθέσεις των κατοίκων εσωτερικού αυξήθηκαν σε μηνιαία βάση κατά €196,7 εκατ. τον Μάιο 2017. Το αντίστοιχο μέγεθος για τη χρηματοδότηση ήταν -€792,4 εκατ.