Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

  • Το επίπεδο της συνολικής ακαθάριστης αποταμίευσης στην ελληνική οικονομία, δηλαδή η διαφορά ανάμεσα στο ακαθάριστο διαθέσιμο εισόδημα και την τελική καταναλωτική δαπάνη, διαμορφώθηκε σε ονομαστικούς όρους στα €17,4 δις το 2016 παρουσιάζοντας οριακή αύξηση €272,1 εκατ. σε σχέση με το 2015.
  • Η εν λόγω μεταβολή προήλθε από τη διεύρυνση της δημόσιας αποταμίευσης (€5,5 δις) και από τη συρρίκνωση της ιδιωτικής (-€5,2 δις).