Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

  • Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τραπέζης της Ελλάδος (ΤτΕ), το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών (ΙΤΣ) μειώθηκε σε ετήσια βάση κατά -€108,8 εκατ. τον Φεβρουάριο 2017.
  • Η προαναφερθείσα μεταβολή προήλθε από τη συρρίκνωση των ισοζυγίων αγαθών και πρωτογενών εισοδημάτων κατά -€189,8 και -€146,1 εκατ. αντίστοιχα.
  • Στην αντίθετη κατεύθυνση κινήθηκαν τα ισοζύγια υπηρεσιών (+€158,2 εκατ.) και δευτερογενών εισοδημάτων (+€68,9 εκατ.).
  • Ο δείκτης κύκλου εργασιών (αξία πωλήσεων σε τρέχουσες τιμές) στη βιομηχανία κατέγραψε ετήσια αύξηση 20,9% τον Φεβρουάριο 2017 από 26,7% τον Ιανουάριο 2017.