Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

  • H μέση τιμή του δείκτη οικονομικού κλίματος του ΙΟΒΕ διαμορφώθηκε στις 93,8 μονάδες δείκτη (ΜΔ) το 1ο τρίμηνο 2017 από 94,1 ΜΔ το προηγούμενο τρίμηνο.
  • Η εν λόγω αρνητική μεταβολή προήλθε από την επιδείνωση των δεικτών εμπιστοσύνης καταναλωτή (χαμηλό 43 μηνών τον Μάρτιο 2017) και λιανικού εμπορίου. Ο μεν πρώτος συρρικνώθηκε σε τριμηνιαία βάση κατά -6,9 ΜΔ ο δε δεύτερος κατά -4,6 ΜΔ.
  • Οι δείκτες εμπιστοσύνης στη βιομηχανία, στις υπηρεσίες και τις κατασκευές κατέγραψαν αύξηση 0,5, 1,2 και 3,4 ΜΔ αντίστοιχα.