Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

  • Aπό το 2011 μέχρι σήμερα οι επενδύσεις παγίων βρίσκονται σε επίπεδα χαμηλότερα από τα αντίστοιχα των αποσβέσεων.
  • Αυτό έχεις ως συνέπεια τη συρρίκνωση του φυσικού κεφαλαίου της οικονομίας.
  • H εν λόγω εξέλιξη, μακροπρόθεσμα, δύναται να οδηγήσει σε πτώση του δυνητικού ρυθμού μεγέθυνσης της ελληνικής οικονομίας.