Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

  • Σύμφωνα με τα στοιχεία της ελληνικής στατιστικής αρχής (ΕΛΣΤΑΤ), η μέση ετήσια μεταβολή του εθνικού δείκτη τιμών καταναλωτή (ΔΤΚ) διαμορφώθηκε στο 1,4% το 1ο τρίμηνο 2017 από -0,4% το 4ο τρίμηνο 2016. 
  • Η εν λόγω ενίσχυση οφείλεται σε έναν βαθμό στην αύξηση της έμμεσης φορολογίας και στην άνοδο των διεθνών τιμών του πετρελαίου. 
  • Εν παραδείγματι, ο «πυρήνας πληθωρισμού», δηλαδή η μεταβολή του εθνικού ΔΤΚ χωρίς τις κατηγορίες της διατροφής, των ποτών, του καπνού και της ενέργειας, παρουσίασε οριακή αύξηση από -0,7% το 4ο τρίμηνο 2016 στο -0,5% το 1ο τρίμηνο 2017.