Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

  • Ο αριθμός των απασχολούμενων ενισχύθηκε σε ετήσια βάση κατά 2,4% ή 88,8 χιλ άτομα το 2ο τρίμηνο 2017.
  • Oι τομείς με την υψηλότερη θετική συμβολή ήταν: χονδρικό και λιανικό εμπόριο, επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών, δραστηριότητες υπηρεσιών παροχής καταλύματος και εστίασης, μεταποίηση και άλλες δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών.
  • Στην αντίθετη κατεύθυνση (αρνητική συμβολή) κινήθηκαν οι τομείς της γεωργίας, δασοκομίας και αλιείας, της εκπαίδευσης και των κατασκευών.