Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Σύμφωνα με τις προκαταρτικές εκτιμήσεις, ο πραγματικός ρυθμός μεταβολής του ελληνικού ΑΕΠ το 4ο τρίμηνο 2016 διαμορφώθηκε στο -0,4% (τριμηνιαία βάση) και +0,3% (ετήσια βάση), διακόπτοντας δύο συνεχή τρίμηνα θετικών ρυθμών μεταβολής σε τριμηνιαία βάση (0,3% και 0,9% το 2ο και το 3ο τρίμηνο, αντίστοιχα). Για το σύνολο του έτους, το πραγματικό ΑΕΠ αυξήθηκε 0,3%, σε συμφωνία με την προγενέστερη εκτίμησή μας και έναντι πρόβλεψης για συρρίκνωση 0,3% στον προϋπολογισμό του 2017 (Νοέμβριος 2016). Το εν λόγω αποτέλεσμα δημιουργεί μια θετική στατιστική επίδραση βάσης (carry-over) της τάξης των 0,3 ποσοστιαίων μονάδων για το 2017, όπως και το προηγούμενο έτος…